Nyheder

Høringssvar til forslag om ny tilskudsordning

Idrætssamvirket har fremsendt høringssvar til forslag til en ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune.

Vi støtter intentionerne om at gøre tilskudsordningen lettere at administrere for såvel foreningerne som forvaltningen.
Læs mere

Lær at søge fond online

Onlinekursus den 6. september 2018
Hvert år uddeles cirka 45 millioner kroner fra foreningspuljen til idrætsforeninger.
Nu kan din idrætsforening søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje til små og store projekter. Puljen er skabt til at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til, at I kan udvikle jeres forening.
Læs mere

Støtte til samvær i naturen

Læs mere

Skattefri goder til bestyrelsesmedlemmer

Skattefrie goder til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i 2018

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere i alle former for foreninger og klubber kan få udbetalt skattefrie godtgørelser, ligesom de ikke skal betale skat af en påskønnelse i form af kontingentfrihed.

Det bliver sværere og sværere at rekruttere bestyrelsesmedlemmer og andre former for frivillige hjælpere til foreningsarbejde. Interessen for honorering af arbejdet med skattefrie godtgørelser og kontingentfrihed er derfor stigende.

Kontingentfrihed

Den nok ældste – og stadig nok mest udbredte – form for påskønnelse af den indsats, som ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere yder i foreninger og klubber, består mange steder i at fritage dem helt eller delvist for kontingentbetaling. 

Læs mere

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte Cup logo

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk