Om Idrætssamvirket

Det er IDRÆTSSAMVIRKETs formål at støtte og fremme idrætslivet i Frederikshavn Kommune, at styrke sammenholdet og samarbejdet klubberne imellem, at arbejde for at skaffe de tilsluttede foreninger så gode betingelser som muligt, samt at varetage ethvert forhold, der er eller kan blive af interesse for foreningerne herunder:

 -    repræsentere og støtte foreninger i deres forhandlinger med myndigheder, institutioner og lignende.

 -    formidle den nødvendige kontakt for udbygning, vedligeholdelse og benyttelse af såvel offentlige, private som selvejende institutioners idrætsanlæg og lokaler.

 -    opnå størst mulig indflydelse i folkeoplysningsudvalget for derigennem at fremme og løse de opgaver, der vedrører idrætten som helhed.

 -    forvalte fælles pengemidler samt pengemidler og materiel, der midlertidigt er i IDRÆTSSAMVIRKETs varetægt ved klubophør.

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk