Sammen for idræt, stærk i samvirket

Puljer & fonde

For at få succes med fundraising må du hele vejen fra den spæde idé til det finansierede og gennemførte projekt, igennem fundraisingens fire faser: 1 Idé 2 Forberedelse 3 Ansøgning 4 Gennemførelse. Nedenstående forslag til fundraising firmaer giver dig udførlige vejledninger, der hjælper dig sikkert gennem hver fase.

Webbureau ITTP