Kontingent

250 kr. for foreninger med op til 300 medlemmer, som giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen.
400 kr. for foreninger med flere end 300 medlemmer, som giver ret til 2 stemmer på generalforsamlingen.

Kontingentet betales forud, senest den 1. april, og beregnes ud fra medlemstallet pr. 31.12. det foregående år.

Kontingentet indbetales til Spar Nord: Reg.nr. 9015 – kontonr. 4568 2715 27 med tydelig angivelse af foreningsnavn.

Webbureau ITTP