Love, regler, satser, gebyrer, timepriser o.l

Regulering af satser for 2022 i henhold til Folkeoplysningsloven
Lokaletilskud Ifølge Kulturministerens bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 regulator satserne for lokaletilskud efter folkeoplysningsloven med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommunerne. 
Denne procentsats er i 2020 beregnet til 2,4% og det kan derfor efter aftale med Kulturministeriet oplyses, at de nævnte satser reguleres således:Satsen i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 13:

Satsen i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 13:

  2021

2022

Almindelige lokaler

141,33 kr.

143,74 kr.

Satsen i forhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 16:

  2021

2022

Haller, bortset fra ridehaller

282,22 kr.

287,02 kr.

Andre lokaler, inkl. ridehaller

141,33 kr.

143,74 kr.

 Lokalesatserne forventes reguleret igen i eftersommeren 2022.


Tilskudsguiden Medlemstilskuddet . (Budget afsat: 6,5 millioner kroner)Faktorfastsættelse:• Aktive medlemmer under 18 år: Aktivitetstimetallet x 2• Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år: Aktivitetstimetallet x 1• Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 år: Aktivitetstimetallet x 8Krone / øre-sats fastes til  1 kr. pr udregnet aktivitetstid. Udvalget kan i tilfælde af ubrugte medlemstilskudskroner, vælger at udbetale hviler til dividende, baseret på foreningernes aktivitetstimer. Timelofter:Mindst 25 aktivitetsstimer (inden faktorberegning) pr. medlem før tilskudsberettiget. Maksimum 800 aktivitetsstimer (Inden faktorberegning) pr.medlem før tilskudsstop.

Øvrig foreningstid:
Ved lejre og lign. må timetallet maksimalt udgøre 16 timer / døgn pr. person

Egenbetalingsloft:
Det samlede medlemstilskud, der udbetales til foreningen, kan ikke udgøre mere end 80% af det beløb, som de
tilskudsberettigede medlemmer (bortset fra handicappede medlemmer) i ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent (egenbetaling) til foreningen.

Lokaletilskud .

Lokaletilskudsprocent:
Foreningerne kan få dækket de godkendte forbrugs- og driftsudgifter med henholdsvis 65% og: 75%

Lokaleindtægter:
Lokaleindtægter af Folkeoplysende kunst indgår i grundlaget til beregning af lokaletilskud med: 50%
Kommerciel udlejning med 100%

Bonusfaktor:
Foreningens medlemsprocent u. 25 år plusses i lokaletilskudsberegningen med bonusfaktoren 0%
Medlemsprocent u. 25 år som minimum før tilskud bonusfaktoren kan tælles med: 10%

Maksimumsloft for vedligeholdelsesudgifter: 50.000 kr.

Uddannelsestilskud.
Der ydes tilskud med en 80% af kursusforbudne udgifter. Maksimumbeløbet pr. person pr. år er hurtigt til 7.000 kr.

Frivillighedstilskud
Tilskuddet kan maksimalt udgøre 80% af de tilskudsberettigede medlemmers kontingentbetaling.
Det maksimale udgiftsloft pr. person pr. år udgør 3000 kr.

Transportpuljen x Visionspuljen x Anlægspuljen x Udviklingspuljen x Talentpulje x til nye takster gældende fra 2020.:

Gebyr for lån af lokaler i kommunale- og selvejende instutioner

Nedenstående takster er hurtig til de godkendte folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune jfr. Folkeoplysningsloven. 
Husk – at foreningens udgifter til gebyrer ikke er tilskudsberettiget. 
 

Lokaletyper Sæson 2020/2021
01.08.2020-31.12.2020

Sæson 2020/2021
Pr. 01.01.2021

Sæson 2021/2022
Pr. 01.08.2021

Sæson 2022/2023
Pr.01.08.2022

Sæson 2023/2024
pr. 01.08.2023
Sæson 2024/2025
Pr. 01.08.2024
Svømme-, idræts- og skøjtehaller 67,57 kr. pr. tid 77,57 kr. pr. tid 79,19 kr. pr. tid 80,38 kr. pr. tid 81,58 kr. pr. tid 82,81 kr. pr. tid
Svømmesal 33,79 kr. pr. tid 38,79 kr. pr. tid 39,60 kr. pr. tid 40,19 kr. pr. tid 40,80 kr. pr. tid 41,41 kr. pr. tid
Sportsaula 33,79 kr. pr. tid 38,79 kr. pr. tid 39,60 kr. pr. tid 40,19 kr. pr. tid 40,80 kr. pr. tid 41,41 kr. pr. tid
Kultur- og borgerhuse (pr. Særskilt rom) 33,79 kr. pr. tid 38,79 kr. pr. tid 39,60 kr. pr. tid 40,19 kr. pr. tid 40,80 kr. pr. tid 41,41 kr. pr. tid
Gymnastiksal 22,52 kr. pr. tid 25,86 kr. pr. tid 26,40 kr. pr. tid 26,80 kr. pr. tid 27,20 kr. pr. tid 27,61 kr. pr. tid
Faglokaler 22,52 kr. pr. tid 25,86 kr. pr. tid 26,40 kr. pr. tid 26,80 kr. pr. tid 27,20 kr. pr. tid 27,61 kr. pr. tid
Klasseværelser 16,89 kr. pr. tid 19,39 kr. pr. tid 19,80 kr. pr. tid 20,10 kr. pr. tid 20,40 kr. pr. tid 20,70 kr. pr. tid

Se:  https://fritid.frederikshavn.dk/side.asp?wkid=9731&side=40 

Webbureau ITTP