Tilskudspulje til nødlidende foreninger

IS har oprettet en tilskudspulje på 150.000 kr. Det er en engangshensættelse, som ikke vil blive fornyet.

Kriterierne for tildeling er følgende:

  • Foreninger og klubber, som er medlem af Idrætssamvirket, kan søge puljen.
  • Puljen er et engangsbeløb givet som tilskud til drift.
  • Økonomisk trængte foreninger, herunder pga. fejlslagne tiltag og øvrige aktiviteter udover den normale drift.
  • Der gives ikke tilskud til ikke-rentable foreninger med normaliseret drift.
  • Der gives ikke tilskud til forventede aktiviteter, tiltag og initiativer på baggrund af udarbejdede budgetter og aktivitetsplaner mv.
  • Kopi af seneste to regnskaber samt likviditetsoversigt sendes til Idrætssamvirket med
    egen udarbejdet ansøgning i tal og tekst.
  • Tilskud gives efter et vurderingsskøn i bestyrelsen for Idrætssamvirket.

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte Cup logo

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk