Skattefri goder til bestyrelsesmedlemmer

Skattefri goder til bestyrelsesmedlemmer

01.01.20

Skattefrie goder til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og trænere i 2022

 

Uændrede skattefrie godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer

Satserne for de særlige skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere i grundejerforeninger, golfklubber og idrætsforeninger mv. 

Satserne for 2022 udgør følgende beløb:

Telefonsamtaler og internetforbrug: 2.450 kr. (2021: 2.400 kr.)

Administrative omkostninger: 1.500 kr. (2021: 1.450 kr.)

Køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 2.050 kr. (2021: 2.000 kr.)

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelser.


Reglerne om skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere gælder for alle tidligere for foreninger og klubber.Altså ikke kun for idrætsforeninger og øvrige sportsklubber, men fx også for grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, bowling- og dartklubber, teater- og kunstforeninger, spejderklubber samt for lokale afdelinger af politiske partier, af Lions Club og Rotary m.fl. 

Godtgørelsen på de 2.000 kr.til dækning af udgifter til særlig beklædning kan dog ikke udbetales til bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i foreninger og klubber, hvor sådan påklædning ikke er påkrævet. 

Ingen krav om dokumentation

Udbetaling af godtgørelserne kan ske, uden at modtagerne fremlægger nogen form for dokumentation for størrelsen af ​​deres faktiske udgifter.

Det er ikke et krav, at der udbetales skattefrie godtgørelser til alle bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere og med lige store beløb. Udbetales der mindre beløb, er de også skattefrie. En formand og en kasserer må således gerne modtage større skattefrie godtgørelser end menige bestyrelsesmedlemmer, hvis blot maksimumbeløbet ikke overskrides. Til gengæld er det for alle et ufravigeligt krav, at det ulønnede arbejde udføres som led i foreningens skattefrie virksomhed. Det har betydning i sportsklubber med professionelle afdelinger.

Også skattefrie kørepenge

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. kan naturligvis også få udbetalt skattefrie kørepenge for kørsel i foreningens tjeneste. Den særlige 60-dages-regel gælder ikke for den slags kørsel. Det betyder, at der fx kan udbetales skattefrie kørepenge for turen til og fra klubhuset, uanset hvor mange gange turen kører. Der kan i 2022 betales 3,51 kr. pr. km for de første 20.000 km og 1,98 kr. pr. km til eventuel kørsel herudover.


Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk