Plads til alle

30.11.18

Unge i Frederikshavn Kommune er desværre ikke så idrætsaktive som i mange andre af landets kommuner. På landsplan dyrker 9 ud af 10 unge op til 18 år, én eller flere aktiviteter i en eller flere foreninger. I Frederikshavn viser DGI og DIFs opgørelsen, at vi er nede på 7 ud af 10, hvilket konkret betyder, at der er 8.082 aktive ud af i alt 11.407 børn og unge.

Der er således potentiale for at vore foreninger kan indlemme endnu flere medlemmer i foreningslivets fællesskaber.

Der bliver fra foreningslivet gjort mange udmærkede tiltag for at hverve nye medlemmer, men vi bør måske i stedet have mere fokus på, at foreningerne skal have større rummelighed for at sikre, at medlemmerne ikke siver ud af foreningen, specielt fra 13-14 årsalderen.

Takket være ekstraordinære indsatser er der heldigvis foreninger som lykkes med at fastholde de unge. Her kunne andre foreninger sagtens hente inspiration.

Foreningerne har et stort ansvar for og interesse i at kunne tilbyde hold og aktiviteter, hvor der er plads til alle.

Som forening har vi også et samfundsmæssigt ansvar for at give børn og unge et åndehul i deres travle hverdag. En hverdag, hvor mange oplever et stigende forventningspres i uddannelsesforløbet og i det sociale liv blandt jævnaldrende, der i værste fald kan medføre angst, stress, og depression.

Foreninger, hvor den fremherskende kultur er ”Go pro or go home” – gå frem eller gå - kan med fordel tænke i andre ikke elitære og konkurrenceprægede aspekter ind i træningsforløbet. Her kan en prioritering af f.eks. mere leg, fleksibilitet og sociale aktiviteter sikkert få flere til at blive længere tid i foreningen. Ligeledes må man altid huske, at alle ikke udvikler sig lige hurtigt og ikke har samme talent, men sagtens kan bidrage til et godt fællesskab, selv om den unge aldrig kommer til at spille på førsteholdet.

De fleste børn er meget i tvivl om, hvilken fritidsaktivitet de lige skal vælge. Her lader de fleste sig rive med af kammeraterne interesser eller forældrenes ambitioner. Det var måske bedre at prøve nogle forskellige aktiviteter af og på egen krop mærke, hvad der er bedst for én. Hvis et sådant mere ”flydende” medlemskab skal lade sig praktisere, skal foreningslivet være klar til at omlægge sin struktur og tænke i nye baner.

Hvis vi ikke skal tabe kampen om børn og unges interesse for foreningslivet til ikke organiserede aktiviteter, e-sport og gadehjørner, bør vi sammen omtænke, hvordan vi gør det sjovere at være medlem af en forening.

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk