Nyhedsbrev, nr. 1 marts 2018

Nyhedsbrev, nr. 1 marts 2018

16.03.18

Nyt fra Center for Kultur og Fritid Nr. 1 / Marts – 2018

Kære folkeoplysende foreninger...
Sidste nyt fra Center for Kultur og Fritid
Nyhedsbrevet fra Center for Kultur og Fritid sendes cirka 4 gange årligt til foreninger og grupper, der er godkendt efter folkeoplysningsloven. Nyhedsbrevet er også at finde på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. Du er velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til andre interesserede.

Folkeoplysningsudvalget
Som skrevet i sidste nyhedsbrev informeres om det nytiltrådte Folkeoplysningsudvalg.
Udvalget består af 8 medlemmer – 3 byrådspolitikkere og 5 medlemmer udpeget af de folkeoplysende
foreninger. Udvalget består i denne byrådsperiode af:
- Almina Nikontovic - fra Børne- og Ungdomsudvalget (A)
- Anders Broholm – fra Kultur – og Fritidsudvalget (V)
- Brian Kjær – fra Sundhedsudvalget (A)
- Claus Henrik Nedermark – fra AOF
- Else Schaltz – fra Idrætssamvirket
- Henrik Carlsen – fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd
- Steen Jensen – fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd
- Tommy Thomsen - fra Idrætssamvirket

Steen Jensen er valgt som formand. Tommy Thomsen er valgt som næstformand.

Udvalget mødes følgende dage i 2018:
9. april - 31. maj - 16. august - 25. oktober - 4. december

Skal din forening have flere medlemmer?
Frederikshavn Kommune intensiverer arbejdet med tilflyttere, og vil gerne byde nye borgere velkommen.
Det vil vi gøre med blandt andet en velkomst-pakke, der indeholder information om kommunen og alle
dens herligheder, deriblandt en invitation til foreningslivet. En af Frederikshavn Kommunes store
attraktioner er jo vores rige foreningsliv, derfor vil vi knytte en kontakt mellem tilflytterne og jer ude i
foreningerne med eksempelvis en gratis prøvetræning og efterfølgende en snak over en kop kaffe/vand
med et par af klubbens medlemmer.
Tilbuddet skal ses som en prøve på de aktiviteter, vi har her i kommunen, og samtidig er foreningerne -
med alle de fantastiske ildsjæle og frivillige - de bedste ambassadører for vores gode værtsskab. Vi håber at
foreningerne ad den vej får fat i nye medlemmer, og at tilflytterne får etableret lokale netværk – lige her,
hvor deres nye hjem er.
Ønsker du flere oplysninger om tiltaget, kan du kontakte Bente Jokumsen på telefon 9845 5032 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udviklingsforløb, hvor du bliver skarp på din forening
Center for Kultur og Fritid har tidligere annonceret for udviklingsforløbet ”Bevæg dig for livet” gennem DGI
og DIF. Her kan du og din forening blive skarpere inden for et eller flere områder, som I selv vælger (alt fra
uddannelse, drift, rekruttering af frivillige eller medlemmer, nye aktiviteter, eller noget andet – I bestemmer).
Forløbet udbydes stadig, og vi opfordrer alle foreninger (uanset om I er medlem af DGI/DIF eller ej) om at
tilmelde sig.
Kontakt René Jørgensen fra DGI på telefon 4041 3524 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Landsbypedeller
Frederikshavn Kommune har siden 2015 haft stor succes med Landsbypedeller i perioden april –
september. Landsbypedellerne har løst en lang række opgaver i landsbyerne til glæde for landsbyerne,
kommunen og de udførende. Landsbypedel-ordningen fortsætter i 2018, og er din forening beliggende i en
af de landsbyer, som er repræsenteret i Distriktsudvalget, kan du søge om en landsbypedel.
Du kan søge om hjælp til byforskønnelse, renoveringsopgaver m.m. som ikke kræver særlige maskiner
udover almindeligt håndværktøj. Driftsopgaver, såsom ugentlig græsslåning og lignende er ikke omfattet af
tilbuddet. Du betaler og stiller alle materialer til rådighed for opgaveløsningen, mens landsbypedellerne
udfører arbejdet og kan være behjælpelig med at hjemkøbe materialer.
For at få en hjælpende hånd med at forskønne Jeres landsby, skal skema med opgaveønsker udfyldes og
indsendes til kommunen. Se skema sidst i dette nyhedsbrev.
Skemaet sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - deadline er den 28. marts 2018.
Umiddelbart efter deadline den 28. marts vil alle indkomne ønsker blive vurderet og prioriteret.
Landsbyerne vil herefter få besked om prioriteringen. Opgaverne vil blive løst i perioden fra omkring 1. april
og frem til slutningen af september måned eller så længe vejret tillader det. Rækkefølgen afhænger af vejr
og vind og opgavernes indhold samt krav til materiel.
Har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Anders Andersen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller
Kurt Jul Nielsen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Distrikts Drømme
Husk at du stadig kan annoncere for dine arrangementer og aktiviteter i landdistrikterne på facebooksiden distriksdLovpligtig CVR og e-boks

Frederikshavn Kommune sender fakturaer til e-boks. CVR-nummer er lovpligtigt for foreninger, der
modtager offentlig støtte, herunder også låner offentlige lokaler. Til foreningens CVR-nummer kræves det,at der tilknyttes en e-boks.foreningens CVR-nummer kræves det, at der tilknyttes en e-boks.

Vi opfordrer alle foreninger til at blive ajour på eget CVR-nummer og sikre, at der er adgang til e-boks med
NemID. Spørgsmål vedrørende e-boks og CVR-nummer kan rettes til:
- CVR - www.virk.dk
- E-boks - telefon 7021 2400 eller www.medarbejdersignatur.dk
- NemID - telefon 7224 7090

Frister – regnskab og tilskudsansøgning
Fristen for aflevering af regnskab og indberetning af driftstilskud for den folkeoplysende
voksenundervisning var 1. marts 2018.
Fristen for indberetning af driftstilskud for de frivillige folkeoplysende foreninger er 1. april. Regnskabet skal
afleveres senest 1. maj.
Husk at 1. april 2018 også er fristen for at søge om tilskud til uddannelse af ledere og instruktør, der er foretaget i 2017.
Booking af lokaler i næste sæson
Bookinger til næste sæson kan søges om via Winkas fra 23. marts til 30. april 2018. Alle bookinger bliver
behandlet i maj måned, og du kan forvente at få svar på din booking senest 1. juni 2018.

Ændringer af bookingfrist på Frederikshavn Gymnasium
Fristen for bookinger på Frederikshavn Gymnasium er ændret, sådan du kan booke senest 5 hverdage
inden aktiviteten. Fristen af annullering af booking er senest 1 hverdag, ellers opkræves gebyr for lokalet.

Tilsyn af frivillige folkeoplysende foreninger
Center for Kultur og Fritid samt arbejdsgruppen nedsat af Folkeoplysningsudvalget er godt i gang med at
behandle det materiale, som foreninger har sendt ind i forbindelse med tilsyn. Vi inddeler opgaven i faser,
hvilket betyder, at der er nogle foreninger, der har sendt materiale, andre foreninger er blevet bedt om at
sende materiale senest 1. april 2018, og en tredje gruppe, der ikke har hørt fra os endnu.
Vi har også været på besøg hos nogle foreninger, og vil gerne takke dem for en rigtig god dialog.
Besøgsrunden skal skabe et tættere dialog mellem foreningen, Center for Kultur og Fritid og
Folkeoplysningsudvalget og samtidig give informationer om hvor der er uklarheder i forhold til
tilskudsregler og indberetning.
Folkeoplysningsudvalget informeres løbende om opgaven, og vil i sidste ende tage stilling til hvordan
eventuelle uklarheder eller forskelle i fortolkning håndteres. Det præsenteres først, når der er et
sammenligningsgrundlag på tværs af flere foreninger.
Har du spørgsmål eller kommentar, kan du kontakte Linda Hanghøj på telefon 9845 9035 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ændring af Folkeoplysningsloven
Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at der er udarbejdet administrative retningslinjer på
baggrund af ændringen af Folkeoplysningsloven, som trådte i kraft pr 1.1.2017. Retningslinjer ses på
Frederikshavn Kommune hjemmeside.Nyhedsbrevet fra Center for Kultur og Fritid sendes cirka 4 gange årligt til foreninger og grupper, der er godkendt efter  folkeoplysningsloven. Nyhedsbrevet er også at finde på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. Du er velkommen til at sende  nyhedsbrevet videre til andre interesserede.

Nyt fra Center for Kultur og Fritid  Nr. 5 / December – 2017

Kære foreninger…

Sidste nyt fra Center for Kultur og Fritid

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur og Fritid takker det nuværende Folkeoplysningsudvalg for et godt samarbejde de sidste 4  år. Vi glæder os til at mødes og samarbejde med et nyt udvalg for periode 2018-2021.

Folkeoplysningsudvalget består af 8 medlemmer – 3 politikere og 5 medlemmer udpeget af de 
folkeoplysende foreninger. Center for Kultur og Fritid kender ikke udvalgets sammensætning endnu, da de  folkeoplysende foreninger har indtil 10. januar 2018 til at udpege deres medlemmer, som efterfølgende godkendes af Frederikshavn Byråd.

Udvalgets mødedatoer er af samme årsag ikke fastsat endnu.

Center for Kultur og Fritid vil informere mere om udvalget, når udvalgets sammensætning er godkendt.

Anlægsmidler fra 2016

Alle foreninger, der har modtaget støtte fra anlægspuljen i 2016, bedes senest den 31. december 2017  fremsende dokumentation for hele projektet. Ved projektafslutning udbetales de resterende 75 %.

Opgørelse over tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger

I juli 2017 blev driftstilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger udbetalt. Det er tidligere udmeldt, at der kunne komme en eventuel efterudbetaling og vi afventede derfor med udsendelse af opgørelse over tilskud. Afklaring omkring dette har desværre trukket ud, og vi kan nu meddele, at der ikke kommer til at ske en efterudbetaling. Opgørelser er udsendt.

A conto i januar 2018

Primo januar 2018 udbetales a conto beløb til folkeoplysende foreninger. A conto beløbet udbetales til  foreningens CVR-nr. 

Lovpligtig CVR og e-boks

Frederikshavn Kommune sender fakturaer til e-boks. CVR-nummer er lovpligtigt for foreninger, der

modtager offentlig støtte, herunder også låner kommunale lokaler. Til foreningens CVR-nummer kræves det, at der tilknyttes en e-boks.

Vi opfordrer alle foreninger til at blive ajour på eget CVR-nummer og sikre, at der er adgang til e-boks med  NemID. Spørgsmål vedrørende e-boks og CVR-nummer kan rettes til:

- CVR - www.virk.dk - E-boks - telefon 7021 2400 eller www.medarbejdersignatur.dk - NemID - telefon 7224 7090
Godt Gået Så er det tid til indstillinger til de kommunale priser.  Vi åbner for indstillinger til Godt Gået fra 1. januar til og med 15. februar. Du kan også indstille til Byrådets  fire hædersbevisninger: Året Kulturtalent/Oplevelse, Årets Hold, Årets Individuelle Præstation og Årets Lederpræstation.  Du kan læse mere om Godt Gået priserne og de fire hædersbevisninger her. Arrangementet afholdes i april 2018. Samme aften uddeles også Sundhedsudvalgets Frivillighedspris, Sundhedsprisen og Integrationsudvalgets lokale Integrationspris.
Vi samarbejder igen i år med DGI og håber DGI Ungleder-pris også bliver aktuel. Der vil komme en separat meddelelse ud omkring dette, når vi ved nærmere.
Giv din mening til kende om booking af offentlige lokaler…
I sidste nyhedsbrev opfordrede vi alle foreninger til at give deres mening til kende om booking af lokaler i et elektronisk spørgeskema. Der er lukket for besvarelser, og Center for Kultur og Fritid er i gang med at samle alle bemærkninger, som vi forventer implementeret i løbet af 2018.
Lokaler i indeværende sæson
Selvom sæsonansøgninger er behandlet, er det stadig muligt at søge om lokaler til resten af sæsonen  2017/2018. Du kan kun sæsonansøge på ledige lokaler.
Kig i kalenderen i Winkas, og se hvor der er ledige lokaler. Alle ansøgninger – både enkeltstående og sæson  - behandles løbende.
Der er eksempelvis ledigt  Mandag til fredag i gymnastiksalen på Hørby Skole  Tirsdag til fredag i gymnastiksalen på Stensnæs Skole  Tirsdag fra 16.00-19.00 og torsdag fra 16.00-18.30 i hallen ved Stensnæs Skole
Har du spørgsmål til lokalefordeling og –booking, kontakt Center for Kultur og Fritid på
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Fristen for aflysning af bookinger på Frederikshavn Gymnasium er ændret Fristen for aflysning af bookinger på Frederikshavn Gymnasium er ændret. Alle bookinger tirsdag til fredag  kan aflyses senest et døgn inden bookingen. Bookinger om mandagen aflyses senest fredag kl 12.00. Sker aflysning senere, vil foreningen blive faktureret for bookingen.
Tilsyn af frivillige folkeoplysende foreninger I sidste nyhedsbrev orienterede Center for Kultur og Fritid om tilsyn af folkeoplysende frivillige foreninger på baggrund af regnskab 2016. Tilsynet strækker sig over det kommende år i en faseopdelt proces, hvor foreninger, der har aflagt regnskab for 2016, bliver bedt om at indsende ønskede dokumenter, og som følges op af et dialogmøde. Centret er fortsat i gang med at indsamle data og efterfølgende behandle dem. Alle berørte foreninger vil blive kontaktet af Center for Kultur og Fritid.
Ændring af Folkeoplysningsloven  For et år siden informerede Center for Kultur og Fritid om ændring af Folkeoplysningsloven, som trådte i  kraft 1. januar 2017. Centret efterlyste en vejledning til lovændringen, og i starten af december 2017 indbød KL og Kulturministeriet til seminar om lovens ændring. Center for Kultur og Fritid vurderer, at lovændringen på de fleste punkter ikke får nogen praktisk betydning  i forhold til den måde loven administreres på. Dog betyder lovændringen, at kommunalbestyrelsen er  forpligtet til at offentliggøre flere informationer om de folkeoplysende foreninger end hidtil. Det drejer sig om offentliggørelse af:  - foreningers regnskab  - fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises offentlige lokaler  - fortegnelse over foreninger, som meddeles afslag på tilskud eller anvisning af offentlige lokaler   skal også offentliggørelse.  Kravet om offentliggørelse kan imødekommes med de foreningsdata, centret har i Winkas. Centret vil på nuværende tidspunkt ikke stille flere krav til foreninger end i dag ved driftsindberetning eller anvisning af lokaler, men foreningerne skal være opmærksom på, at deres data bliver offentligt tilgængelige.  I nogle kommuner har de folkeoplysende foreninger fået muligheden for at indsende et tilskudsregnskab (regnskab udelukkende med tilskudsberettigede indtægter og udgifter) eller et foreningsregnskab (regnskab med foreningens samtlige indtægter og udgifter). Center for Kultur og Fritid vil gerne give de folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune den samme mulighed.

Kontakt Center for Kultur og Fritid på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis din forening vil aflægge tilskudsregnskab for regnskabsår 2017. Hvis vi ikke hører fra dig, går vi ud fra, at din forening aflægger foreningsregnskab for regnskabsår 2017. Fristen for indsendelse af regnskab er som altid 1. april. Samme dag er der frist for indsendelse af driftstilskud. Husk at hele bestyrelsen skal underskrive regnskabet.

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk