Kommunens nyhedsbrev

Nyt fra Center for Kultur og Fritid

Nr. 2 / April – 2018

Kære folkeoplysende foreninger… Sidste nyt fra Center for Kultur og Fritid

Frederikshavn Kommunes hjemmeside

Frederikshavn Kommune har fået ny hjemmeside, hvilket betyder at linket til booking af offentlige lokaler og linket til indberetning af driftstilskud er ændret. I kan i stedet benytte følgende links.

Indberetning af driftstilskud for frivillige folkeoplysende...

Læs mere

Nyhedsbrev, nr. 1 marts 2018

Nyt fra Center for Kultur og Fritid  Nr. 1 / Marts – 2018

Kære folkeoplysende foreninger...

Sidste nyt fra Center for Kultur og Fritid

Folkeoplysningsudvalget
Som skrevet i sidste nyhedsbrev informeres om det nytiltrådte Folkeoplysningsudvalg.
Udvalget består af 8 medlemmer – 3 byrådspolitikkere og 5 medlemmer udpeget af de folkeoplysende
foreninger. Udvalget består i denne byrådsperiode af:
- Almina Nikontovic - fra Børne- og Ungdomsudvalget (A)
- Anders Broholm – fra Kultur – og Fritidsudvalget (V)
- Brian Kjær – fra Sundhedsudvalget (A)
- Claus Henrik Nedermark – fra AOF
- Else Schaltz – fra Idrætssamvirket
- Henrik Carlsen – fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd
- Steen Jensen – fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd
- Tommy Thomsen - fra Idrætssamvirket

Steen Jensen er valgt som formand. Tommy Thomsen er valgt som næstformand.

Udvalget mødes følgende dage i 2018:
9. april - 31. maj - 16. august - 25. oktober - 4. december

Skal din forening have flere medlemmer?
Frederikshavn Kommune intensiverer arbejdet med tilflyttere, og vil gerne byde nye borgere velkommen.

Læs mere

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte Cup logo

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk

Feed ikke fundet.