Kommunens nyhedsbrev

Nyhedsbrev, dec. 17.

Nyhedsbrevet fra Center for Kultur og Fritid sendes cirka 4 gange årligt til foreninger og grupper, der er godkendt efter  folkeoplysningsloven. Nyhedsbrevet er også at finde på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. Du er velkommen til at sende  nyhedsbrevet videre til andre interesserede.

Nyt fra Center for Kultur og Fritid  Nr. 5 / December – 2017

Kære foreninger…

Sidste nyt fra Center for Kultur og Fritid

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur og Fritid takker det nuværende Folkeoplysningsudvalg for et godt samarbejde de sidste 4  år. Vi glæder os til at mødes og samarbejde med et nyt udvalg for periode 2018-2021.

Folkeoplysningsudvalget består af 8 medlemmer – 3 politikere og 5 medlemmer udpeget af de 
folkeoplysende foreninger. Center for Kultur og Fritid kender ikke udvalgets sammensætning endnu, da de  folkeoplysende foreninger har indtil 10. januar 2018 til at udpege deres medlemmer, som efterfølgende godkendes af Frederikshavn Byråd.
Udvalgets mødedatoer er af samme årsag ikke fastsat endnu.
Center for Kultur og Fritid vil informere mere om udvalget, når udvalgets sammensætning er godkendt.

Anlægsmidler fra 2016

Alle foreninger, der har modtaget støtte fra anlægspuljen i 2016, bedes senest den 31. december 2017  fremsende dokumentation for hele projektet. Ved projektafslutning udbetales de resterende 75 %.

Opgørelse over tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger

I juli 2017 blev driftstilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger udbetalt. Det er tidligere udmeldt, at der kunne komme en eventuel efterudbetaling og vi afventede derfor med udsendelse af opgørelse over tilskud. Afklaring omkring dette har desværre trukket ud, og vi kan nu meddele, at der ikke kommer til at ske en efterudbetaling. Opgørelser er udsendt.

A conto i januar 2018

Primo januar 2018 udbetales a conto beløb til folkeoplysende foreninger. A conto beløbet udbetales til  foreningens CVR-nr. 

Lovpligtig CVR og e-boks

Frederikshavn Kommune sender fakturaer til e-boks. CVR-nummer er lovpligtigt for foreninger, der

modtager offentlig støtte, herunder også låner kommunale lokaler. Til foreningens CVR-nummer kræves det, at der tilknyttes en e-boks.

Vi opfordrer alle foreninger til at blive ajour på eget CVR-nummer og sikre, at der er adgang til e-boks med  NemID. Spørgsmål vedrørende e-boks og CVR-nummer kan rettes til:

- CVR - www.virk.dk
- E-boks - telefon 7021 2400 eller www.medarbejdersignatur.dk
- NemID - telefon 7224 7090

Godt Gået
Så er det tid til indstillinger til de kommunale priser.
 Vi åbner for indstillinger til Godt Gået fra 1. januar til og med 15. februar. Du kan også indstille til Byrådets  fire hædersbevisninger: Året Kulturtalent/Oplevelse, Årets Hold, Årets Individuelle Præstation og Årets Lederpræstation. 
Du kan læse mere om Godt Gået priserne og de fire hædersbevisninger her.
Arrangementet afholdes i april 2018. Samme aften uddeles også Sundhedsudvalgets Frivillighedspris, Sundhedsprisen og Integrationsudvalgets lokale Integrationspris.

Vi samarbejder igen i år med DGI og håber DGI Ungleder-pris også bliver aktuel. Der vil komme en separat meddelelse ud omkring dette, når vi ved nærmere.

Giv din mening til kende om booking af offentlige lokaler…

I sidste nyhedsbrev opfordrede vi alle foreninger til at give deres mening til kende om booking af lokaler i et elektronisk spørgeskema.
Der er lukket for besvarelser, og Center for Kultur og Fritid er i gang med at samle alle bemærkninger, som vi forventer implementeret i løbet af 2018.

Lokaler i indeværende sæson

Selvom sæsonansøgninger er behandlet, er det stadig muligt at søge om lokaler til resten af sæsonen  2017/2018. Du kan kun sæsonansøge på ledige lokaler.

Kig i kalenderen i Winkas, og se hvor der er ledige lokaler. Alle ansøgninger – både enkeltstående og sæson  - behandles løbende.

Der er eksempelvis ledigt
 Mandag til fredag i gymnastiksalen på Hørby Skole
 Tirsdag til fredag i gymnastiksalen på Stensnæs Skole
 Tirsdag fra 16.00-19.00 og torsdag fra 16.00-18.30 i hallen ved Stensnæs Skole

Har du spørgsmål til lokalefordeling og –booking, kontakt Center for Kultur og Fritid på
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Fristen for aflysning af bookinger på Frederikshavn Gymnasium er ændret
Fristen for aflysning af bookinger på Frederikshavn Gymnasium er ændret. Alle bookinger tirsdag til fredag  kan aflyses senest et døgn inden bookingen. Bookinger om mandagen aflyses senest fredag kl 12.00. Sker aflysning senere, vil foreningen blive faktureret for bookingen.

Tilsyn af frivillige folkeoplysende foreninger
I sidste nyhedsbrev orienterede Center for Kultur og Fritid om tilsyn af folkeoplysende frivillige foreninger på baggrund af regnskab 2016. Tilsynet strækker sig over det kommende år i en faseopdelt proces, hvor foreninger, der har aflagt regnskab for 2016, bliver bedt om at indsende ønskede dokumenter, og som følges op af et dialogmøde.
Centret er fortsat i gang med at indsamle data og efterfølgende behandle dem. Alle berørte foreninger vil blive kontaktet af Center for Kultur og Fritid.

Ændring af Folkeoplysningsloven
 
For et år siden informerede Center for Kultur og Fritid om ændring af Folkeoplysningsloven, som trådte i  kraft 1. januar 2017. Centret efterlyste en vejledning til lovændringen, og i starten af december 2017 indbød KL og Kulturministeriet til seminar om lovens ændring.
Center for Kultur og Fritid vurderer, at lovændringen på de fleste punkter ikke får nogen praktisk betydning  i forhold til den måde loven administreres på. Dog betyder lovændringen, at kommunalbestyrelsen er  forpligtet til at offentliggøre flere informationer om de folkeoplysende foreninger end hidtil. Det drejer sig om offentliggørelse af:
 - foreningers regnskab
 - fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises offentlige lokaler
 - fortegnelse over foreninger, som meddeles afslag på tilskud eller anvisning af offentlige lokaler   skal også offentliggørelse.
 Kravet om offentliggørelse kan imødekommes med de foreningsdata, centret har i Winkas. Centret vil på nuværende tidspunkt ikke stille flere krav til foreninger end i dag ved driftsindberetning eller anvisning af lokaler, men foreningerne skal være opmærksom på, at deres data bliver offentligt tilgængelige.
 I nogle kommuner har de folkeoplysende foreninger fået muligheden for at indsende et tilskudsregnskab (regnskab udelukkende med tilskudsberettigede indtægter og udgifter) eller et foreningsregnskab (regnskab med foreningens samtlige indtægter og udgifter). Center for Kultur og Fritid vil gerne give de folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune den samme mulighed.

Kontakt Center for Kultur og Fritid på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis din forening vil aflægge tilskudsregnskab for regnskabsår 2017. Hvis vi ikke hører fra dig, går vi ud fra, at din forening aflægger foreningsregnskab for regnskabsår 2017.
Fristen for indsendelse af regnskab er som altid 1. april. Samme dag er der frist for indsendelse af
driftstilskud. Husk at hele bestyrelsen skal underskrive regnskabet.

Læs mere

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte Cup logo

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk

Feed ikke fundet.