Flere Tordenskjolds soldater i Støvring

18.08.18

I Støvring IF er frivillighed obligatorisk

Der er ingen vej udenom, hvis man enten er medlem eller forælder i den nordjyske klub: Alle skal give en hånd med som frivillig.

Det var egentlig meningen, at Støvring IF skulle hjælpe med oprydningen ved Aalborg Karneval i slutningen af maj og spæde lidt til i klubkassen, som de flere gange før har gjort.
Men sådan blev det ikke i år. Udover de manglende penge, som naturligvis er irriterende at måtte undvære, så er aflysningen samtidig et vigtigt signal og en udløber af klubbens nye frivillighedskoncept.

- Der var simpelthen ikke nok, som meldte sig til. Før i tiden havde vi kæmpet os igennem alligevel, og det ville igen-igen være Tordenskjolds soldater, som skulle bære læsset. Men sådan er det ikke længere, begynder John Pedersen, der er bestyrelsesmedlem og tovholder på frivillighedskonceptet.

I efteråret 2017 udsendte han en formular til samtlige 550 medlemmer i klubben. Budskabet var klart: Alle skulle vælge en opgave ud fra den nordjyske klubs årshjul. Samtlige opgaver var oplistet på dato, hvor medlemmer eller deres forældre skulle prioritere tre opgaver, hvoraf de hver især ville få tildelt én. Kun de, der allerede var frivillige, var fritaget.

- Jeg må da indrømme, at jeg bed lidt negle, da jeg trykkede send på den mail. Det er en noget anderledes tilgang, end vi før har brugt, fortæller John Pedersen.

Retorikken i mailen var kontant. Det blev skåret ud i pap, at ingen slap for at udføre et stykke arbejde for klubben.

- I bestyrelsen var vi enige om, at nu skulle der sættes lidt tryk på. Det var bevidst, at vi gik lidt mere til den end sædvanligt. Man kan ikke altid vælge en pædagogisk indgangsvinkel, forklarer tovholder John Pedersen.

Nye ansigter i klubben
Selvom John Pedersens indbakke blev skueplads for mindst to håndfulde halvgnavne mails fra medlemmer og forældre, som ikke delte bestyrelsens syn eller konstante stil, så begyndte den nye tilgang hurtigt at udvise positive takter.

- Vi mistede ikke modet af den grund, og det er helt okay, at alle ikke er enige. Lynhurtigt fik vi 170 svar og efter en rykker dumpede der flere ind, så vi til sidst havde 200. Det er vi godt tilfredse med som en start, siger John Pedersen.

Nu skal alle medlemmer eller deres forældre påtage sig mindst én opgave, og det er forælder Tina Villadsen godt tilfreds med. Ved siden af hende står tovholder på konceptet, John Pedersen. Foto: Martin Hungeberg Pedersen.

Én af svarene tikkede ind fra forælder Tina Villadsen. Hun har to børn, der spiller i Støvring IF og skal derfor bidrage med mindst en opgave i årshjulet, mens hendes mand skal varetage en anden. Hun har taget godt imod konceptet.

- Det er en fin måde at gøre det på. Du behøver jo ikke at have fodboldforstand for at kunne hjælpe til i en fodboldklub, og hvis det her initiativ kan få flere til at engagere sig og få øjnene op for, at de faktisk kan bidrage, så er det helt optimalt. Min opgave er at være en del af tøjudvalget. Det har faktisk været en sjov oplevelse at arbejde sammen med andre mødre, som man aldrig rigtig har set i klubben før, forklarer Tina Villadsen.

Hun håber, at forældrene kan se incitamentet til at være frivillige.

- Jeg tror, at det giver større tilknytning og kan gavne klublivet på sigt. Jo flere, der mærker, at de er en del af fællesskabet i Støvring IF, desto bedre. Nogle gange skal der et lille skub til, og selvom man umiddelbart gør det frivillige arbejde for klubbens skyld, så kommer det ens egne børn til gode, pointerer Tina Villadsen.

10 nye frivillige hver aften
Modellen har lettet arbejdsprocesser i den nordjyske klub, mærker John Pedersen. Opgaverne lå tidligere hos de enkelte årgange, men det skabte ofte problemer, fordi det altid var de samme, som endte med at gøre arbejdet.

- Det er blevet meget nemmere at overse opgaverne, vi har i løbet af et år. Nu kan vi ringe til de medlemmer eller forældre, som står på en liste i stedet for at søge febrilsk efter ledige hænder i sidste øjeblik. Folk har selv valgt opgaverne, og vi ved nøjagtig, hvem der møder op, siger tovholderen og tilføjer:

- Klart definerede og tidsafgrænsede opgaver er de nemmeste at få afsat, så det skal vi være endnu bedre til at kunne formulere. Vi er for eksempel med til at sætte udendørsscene op i Rebild Bakker lige nu. Det gør vi tre aftener i træk, hvor det er 10 nye frivillige fra Støvring IF hver aften. Det ville aldrig være sket før i tiden.

Juletræssalg, indendørsstævne mellem jul og nytår samt flere andre opgaver er blevet løst i konceptets første måneders levetid. Indtil nu er det kun oprydningen til Aalborg Karneval, som de har meldt pas til.

- Vi vil meget gerne have alle til at svare på næste års formular, så vi er sikre på at kunne udføre vores opgaver og få penge i klubkassen. Måske vi endda kan finde endnu flere opgaver i lokalområdet eller holde nye stævner. Det har været inde i overvejelserne, om kontingentet skal stige for de, der ikke svarer eller bidrager. Indtil videre kører vi dog videre uden yderligere foranstaltninger. Men det kræver fortsat, at indstillingen er, at alle hjælper til, slår John Pedersen det fast.

Skal han bevæge sig op i helikopterperspektiv, så kan der sagtens tegnes en lige linje fra frivillighedskonceptet til Støvring IF’s værdigrundlag.

- Vi har lige redefineret klubbens værdier, som vi har kogt ned til engagement, tydelighed og sammenhold. Det vil vi selvfølgelig efterleve i driften i klubben. For os handler det blandt andet om at vise medlemmerne og omverdenen, hvordan en forening fungerer, og hvordan man får økonomi og frivillighed til at hænge sammen i alles interesse. I sidste ende er det klubbens eksistensgrundlag, vi taler om, afslutter John Pedersen.

Af: Martin Hungeberg Pedersen - 15. august 2018, 14:22

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk