Dialogmøde med Arena Nord

28.03.18

Møde med bestyrelsen for Arena Nord, mandag d. 26. marts
På foranledning af vores opslag på FB, blev bestyrelsen inviteret til et dialogmøde med Arena Nords bestyrelse.
Hermed et kortfattet referat:
Indledningsvis fik vi en orientering om betydningen af at være underlagt fondslovgivningen og hvilke ansvarsområder og opgaver det påhviler bestyrelsen for AN.
Ved gennemgangen af den økonomiske udvikling siden opstarten i 2005 viste, at der på nær et enkelt år, har været overskud på driften. Der har i alle årene været stort fokus på at nedbringe gælden på kassekreditten. Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, vil den om få år være på nul.
Det samlede årlige kommunale tilskud udgør i 2018 ca. 8,3 millioner kroner for de seks haller og atletcentret.
Et vigtigt emne for os var at få klarhed over, hvilke muligheder der var for at begrænse aflysningerne i Arenaens dobbelthal, så det ikke kun går ud over nogle ganske få foreninger. Eventuelt ved flytning af springgraven til skolehallerne.
Ansvaret for fordeling af foreningernes træningstider er placeret hos Brugerforeningen Arena Nord, hvorfor vi blev opfordret til at gøre en indsat her, dog under iagttagelse af, Arena Nord ikke har indgået driftsaftale med Frederikshavn Kommune omkring begrænsninger i aflysninger.
Sidste år blev 25% af tiderne i Arena Nord aflyst og gennemsnittet for alle hallerne var på 10%
Der er stort set ledige tider alle fredage og i flere weekender.

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte Cup logo

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk