Opsamling på inspiratons og oplevelsesdag

02.03.18

Skagens Kunstmuseer v. Lisette V. Christensen
Pointer:
Statsanerkendt museum
Hurtige tal: 9000 værker; ca. 60 ansatte; 150- 200.000 årligt besøgende; 500 skoleklasser;
30 mio. i omsætning.
Samarbejde: Ønsker at styrke lokale og internationale samarbejder.
Fokusområder: (2018):
3 særudstillinger (”Svigermor”; ”Michael Anker og Kvinderne fra Skagen” og ”So long – Adieu – Farvel”.
2 klubber (Erhvervsklub + Skagens Museums Venner).
Opfordring: Husk nu at søge Statens Kunstfond

Frederikshavn Bykor v. Inger Olsen
Pointer:
- Bykoret er stiftet i 1974 af Komponist Niels Christian Rasmussen.
- Koret består pt. af ca. 25 sangglade medlemmer.
- Muligvis det eneste klassiske kor i kommunen.
- Repertoiret er primært klassisk, vekslende med andre genrer af både danske og
udenlandske komponister.
- Stærkt socialt sammenhold og man bliver glad og godt humør når man synger.
- Inviterer til at komme og lytte og se om det er noget der har interesse.

Skagen Kultur- og Fritidscenter v. Ole Sørensen
Pointer:
- Har fået foretaget en renovering af tekniske installationer i svømmehallen.
- Medvirket til at centeret kan holde længere åbent og varmere vand.
- Flere kunder besøger centeret og der er labet samarbejde med Sport og Fitness-kæden leje af
lokale, hvilket har givet 100 nye brugere.
- Der er igangsat en udviklingsproces efter politisk ønske. Centeret er spændt på at se hvad procesen
fører til - skal de have wellness-aktiviteter, kunststofbane, flere gæster fra Norge og Sverige?
- Den nuværende centerleder stopper pr. 1 april, hvorefter der skal ansættes en ny.
- Centeret har gennemført en økonomisk genopretningsplan gennem de senere år.

Ældrerådet v. Alice Eriksen
Pointer:
- Alice fortalte om ældrerådets arbejde.
- Rådgivende overfor Frederikshavn Kommune i +60 ås sager.
- Til ældrerådets seneste valg var der 22.000 stemmeberettigede borgere.
- Ældrerådet forelægges sager inden der træffes afgørelse som vedrører gruppen af + 60 år.
- Alice er valgt internt i Ældrerådet til at holde et skarp øje med Kultur – og Fritidsudvalgets dagsordener.
- Sidder i bestyrelsen for senioridræt og fortalte om betingelser for at modtage tilskud.
- Er i dialog med svømmehallerne om brug på tidspunkter, hvor de ikke ellers benyttes.

Center for Bibliotek og Borgerservice v. Dina P. Buus-Andersen/Merete Trap
Pointer:
- Biblioteket viser en film med eksempler på, hvad biblioteket allerede laver af aktiviteter.
- Biblioteket er generationernes hus, der favner alle mennesketyper.
- Biblioteket samarbejder med en bred vifte af aktører – både kommunale og foreninger og aftenskoler.
- Samarbejder gerne meget mere på tværs, herunder sundhed, plejecentre og ungdomsklubben.

Sæby Scenen v. Margaretha Cedergren
Pointer:
- Stiftet i 1981 og holder til på Skovlyst.
- Teater og drama lavet af børn og unge med fokus på høj kvalitet, hvor de unge selv skriver
teaterstykkerne.
- pt. Ingen voksen afdeling.
- alle skal have plads til at lave teater – alle børn skal have mulighed for at udfolde sig.
- spændende projekter i støbeskeen.
- Ungdomsteater sammen med musikskolen + børnekulturnat i samarbejde med biblioteket.
- Søger inspiration og samarbejde med et bredt felt af forfattere og teatergrupper både regionalt, nationalt og i de nordiske lande.

Skagen Festival v. Lars Jensen
Pointer:
- Festivallen startet i 1971. 7 scener og 50 koncerter.
- stærk forankring i byen, hvor mange frivillige ledere bor i Skagen.
- ca. 30.-35.000 turister med til at kickstarte sommeren i Skagen. Omsætning på 8- 10 mio. kr.
- Samlet omsætning på 4 dage i Skagen By 50 mio.
- Udfordringer: Oplever kommunalt bureaukrati; skaffe frivillige ledere, persondataloven.
- Samarbejder med få andre foreninger (spejderne og fodboldklubben).
- Største ønske: single point of entry.

Aalbæk Kulturhus v. Ole Svendsen
Pointer:
- Kulturhuset er fra 2002 (tidligere skole).
- I 2006 dannes den selvejende institution.
- et godt samlingssted for bygens borgere.
- Huset bruges af: Revyen, rideklubben, antenneforening, politiske institutioner,
yoga og valgsted. Simons Raaling har et arkiv.
- Forskellige arrangementer i løbet af året: Højskoleaftener, havefester, aktivitetscafe, krolf-bane.
- Har fået lavet en flot video om Ålbæk – lysets land.
- Samarbejde med menighedsrådet og sognehuset.

Sognefogedgården v. Anette Jørgensen
Pointer:
- Et levende museum, der har til huse i en gammel bygning fra 1717.
- Frivillig drevet med støtte fra det lokale erhvervsliv (modtager ikke kommunal eller statslig støtte).
- Frivillige mellem 6 år og 82 år.
- Der er en børnegruppe tilknyttet museet og en skoletjeneste, men skolerne har ikke ressourcer til at bruge museet.
- Lærer børn og unge, hvordan det var at være barn for 100 år siden.
- Har et væld af arrangementer i løbet af året.
Ny udstilling hvert år – i år om fæstebønder.
- Udfordring: Ønsker skiltning til Sognefogedgården fra hovedvejen.

FG90 v. Hanne Enevoldsen
Pointer:
- Foreningen er 28 år gammel og er en gymnastikforening for alle.
- Fokus på bevægelse, fællesskab og livsglæde.
- Er blevet udfordret på foreningens virke de seneste 5 år. (Ejendomscenteret; WinKas;
skolelukninger og kulturforvaltningen).
- Har brug for at kunne træne 24/7 og ro til at drive foreningen.
- Ønsker politisk opmærksomhed og kærlighed og ønsker årlige dialogmøder for at træffe bedre
beslutninger.
- Ønsker nyt mulitihus og ét sted at drive forening.

Idrætssamvirket v. Tommy Thomsen
Pointer:
- Foreningernes talerør til kommunen.
- arbejder dagligt for at gøre det lettere at drive forening.
- vil gerne være primæraktør i forhold til sparring om idræt.
- Uddeler i godt samarbejde med FUF og kommunen årligt ”Godt gået prisen”.
- overvejelse om at udvide kredsen til foreninger der tiltrækker årlige events.
- oplever udfordringer mellem frivillighed og bureaukrati – aktuelt i.f.t. Ørnedalsbanen.
Opfordrer KFU lægger sig i selen for at bevare banen.
- ”Noget tyder på, at vi ikke bruger tilskuddene godt nok” - med henvisning til DIFs rapport fra
sidste år.

Virksomhedscenter Knivholdt v. John Jørgensen
Pointer:
- Formand for rollespilsforeningen ROMITEA, der en meget aktiv forening der favner bredt indenfor teater-, middelalder- og rollespilsverdenen.
- Har dannet en foreningsvirksomhed, hvor de leverer oplevelsesprodukt ned til Hotel Scandic.
- Modtager en mindre tilskud fra Frederikshavn Kommune.
- Afholder bl.a. Robin Hood dagene på Knivholt.
- Fokus på at lære børn at improvisere.
- Godt samarbejde med Handelsstandsforeningen og rollespilssamarbejde med Ungdomsskolen.
- Vil gerne samarbejde med endnu flere.
- Udfordring: Mangler bedre lokaler (er på afd. Buhlsvej).
Mørklægningsgardiner virker ikke og der er behov for nyt scenetæppe da det nuværende er ødelagt. Foreningen kan heller ikke styre lyste i salen. Efterlyser løsninger herpå.

Syvsten I.F. v. Inge Rasmussen
Pointer:
- Syvsten Idrætsforening fylder 80 år i 2018.
- Fællesnævneren er idrætsmødet – fodbold, gymnastik og siden hen håndbold.
- Samlede ind i 70’erne til egen hal, der blev opført på frivillig basis.
- Halfester skaffer økonomi til foreningen.
- Ungdomsafdelingen blev reduceret da Voldstrup skole lukkede. I 2007 overgav foreningen hallen til
kommunen.
- Det er Tordenskjolds soldater der trækker i bestyrelsen.
- Er i gang med et foreningsudviklingsforløb med DGI.
- Udfordring: Hvad er fremtiden for hallen? Har foreningen et klubhus? Stort ønske om en afklaring
– uanset om den er positiv eller negativ.

Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling v. Klaus Rödel
Pointer:
- Museet er foreningsdrevet med støtte fra Frederikshavn Kommune. Foreningen har 40 års jubilæum.
- Formål: Gennem museet at virke for kendskab til og forståelse af kunst.
- Opnås via udstilling af og oplysning om kunst; udbygning af museets speciale ’kunst på papir’ samt indkøb af den bedste lokale kunst med vægt på Karl Bovin med 120 værker.
- Museets speciale er Kunst på Papir. Med 500.000 værker den største samling i verden. Samlingen er digitaliseret og oplever et meget stort besøg på hjemmesiden.
- samarbejder med andre kunstforeninger og institutioner og medvirker ved kulturelle aktiviteter.
- Har et godt samarbejde med musikskolen – står til rådighed for andre foreninger og erhvervslivet.
- Udfordring: mangler frivillige.

FDF Frederikshavn 1. kreds v. Hans Henrik Christiansen
Pointer:
- Foreningen startet i 1909. I dag er der 100 medlemmer og foreningen har deres eget hus.
- Foreningen er meget glade for deres faciliteter, der også indbefatter en sommerlejer syd for Ålbæk.
- er opdelt efter alderstrin og har et brassband med medlemmer fra hele Vendsyssel.
- Foreningen laver mange aktiviteter og oplevelser for børn og unge i naturen.
- Foreningen deltager i musikstævner og indgår i foreningsnetværk.
- Udfordring: At få flere unge ledere; søge støtte hos kommunen og håndtere børn med særlige behov.

Hangarens Venner v. Henning Sørensen
Pointer:
- Forening med fokus på at fortælle hangarens historie v. Knivholt – fra tysk flyveplads til
flygtningelejer i 1940’erne.
- Hangaren er fra 1940 og er netop blevet renoveret med hjælp fra Trigon og frivillige.
- Formålet er at skabe liv og aktivitet i og omkring hangaren, hvor der eks. er lavet vandresti med QRkoder i Knivholtskoven.
- Udstilling åbner den 5 maj 2018. Vil gerne have flere gæster, der kan bidrage økonomisk til at drive foreningen videre.
- Samarbejder med Kystmusset.
- Ambitionen: At få bygget en flygtningebarak.

Frederikshavn-Sæby Auto Sport v. Kurt Nielsen
Pointer:
- Foreningen har eksisteret i 90 år.
- Laver mange aktiviteter – 5 motorløb pr. år og en 3 dages motorfestival, hvor der kommer
deltagere fra hele landet og overnatter både før og efter festivallen. Engagere 100 frivillige der
hjælper til.
- Foreningen udklækker 5-10 danmarksmestre hvert år og underviser i motorlærer i samarbejde med Ungdomsskolen.
- Er glad for motorbanen, men den er nedslidt og foreningen har fået opsagt lejemålet. Har selv fundet fire egnede steder, men kommunen har afvist de tre. Det fjerde har ejeren afvist at udleje.
- Udfordring: Problemer med skiltning til banen: Der er 1 ½ år til at foreningen skal forlade banen. Brug for hurtig politisk handling, hvis ikke foreningen skal lukke.

Kystmusset v. Henrik Gjøde Nielsen
Pointer:
- Statsanderkendt kulturhistorisk museum.
- Fokus på at skabe viden, læring og oplevelser.
- Særligt fokus på nordjysk kystkultur.
- Museet har flere afdelinger i kommunen og formidler her om kulturkysthistorien – blandet andet via en kyst-app.
- Deltager i regionale, nationale og internationale forsknings – og formidlingsprojekter, herunder
projekt Atlantvolden.
- Deltager aktivt i købsstadsjubilæet og udgiver en bog om havnens historie.
- Havde besøgsrekord i 2017 med 85.000 – en stigning på 30 %.
- Motto: Hvis man ikke går til yderligheder, er der ingen grund til at gå.

Frederikshavn Skyttekreds v. Ole H. Madsen
Pointer:
- Kommunens ældste idrætsforening - 157 år.
- Foreningen består af 180 medlemmer og vandt i 2017 fire mesterskaber.
- Indgår i SSP-samarbejde; arbejder med unge med ADHD og har mange besøg fra skolerne i.f.m
idrætsdagene.
- Foreningen har selv bygget de baner (3 stk.) de bruger med gammeldags skivetræk, men banerne er nedslidte (især 15 meter banen) og der mangler god ventilation.
- Renovering af banerne vil koste 1,2 – 1,5 mio. kr.
- Foreningen overvejer at indgå i samarbejde om udvikling af multihus, men er modsat bekymret for at opgive selvstændigheden.

Dancestudio v. Tenna Rom
Pointer:
- Forening med 370 medlemmer.
- Efterlyser forbedringer på bookingsystem og 25 års reglen.
- Opfordre alle til at komme og få en dansetime.
- Udfordring: Foreningen er udfordret på de lokale de har på gl. Håndbækskole.
- Foreningen kan ikke få adgang til lokaler når de ønsker det og der er problemer med timer på lyset og varme i lokalerne.
- Foreningen er gået sammen med andre foreninger med ønsket om et nyt multihus. Foreningen kan se en synergieffekt i at gå sammen.

Aftenskolerne v. Lars Halvorsen
Pointer:
- Fælles indlæg på vegne af aftenskolerne i Frederikshavn Kommune, der har fokus på voksenundervisning.
- De fleste aftenskoler stammer fra de politiske partier og arbejder bl.a. med debatforedrag, madlavning, bevægelse, arrangere udflugter med kultur- eller naturfagligt indhold.
- Fokus er på at skabe øget livskvalitet, mental sundhed og trivsel.
- Aftenskolerne vil gerne samarbejde på kulturfronten. De vil gerne være med til at påvirke og starte op. Ex Demokratifestivallen i samarbejde med biblioteket; indvielse af Kappelborg og grundlovsdag i Sæby i samarbejde med Retfærdigheden.
- Motto: Det er altid en god idé at ringe til en aftenskole for samarbejde.

Frederikshavn Firmaidræts Klub v. Marianne Juul Rasmussen
Pointer:
- Foreningen startet af værftsarbejdere for 60 år siden.
- Rummer mange foreninger og klubber. Har flest voksne deltagere.
- Var med til at starte floorball-bølgen i Frederikshavn.
- Laver mange forskellige arrangementer året rundt.
- Frivilligheden i Frederikshavn er enormt stor. Har ikke udfordringer med at tiltrække frivillige.
- Foreningen er gået sammen med andre foreninger med ønsket om et nyt multihus.
- Penge til afskaffelse af 25 års reglen kan findes via sundhedsområdet på forebyggelsesområdet.

Frederikshavn Mandskor v. Jørn Ploug
Pointer:
- Foreningen stiftet i 1902 og tæller p.t 25 sangere.
- Foreningen holder til i musiklokalet på Frydenstrandskole og mødes til øveaften hver mandag. Lave sociale arrangementer med fællesspisning.
- Ønsker en fælles kalender for alle aktiviteter så arrangementer ikke falder oven i hinanden. Herved kan vi også signalere, at der altid sker noget i Frederikshavn Kommune.
- Foreningen bidrager aktivt til købstandsjubilæet med drageflyvningsarrangement og en hyldestsang til byen.
- Udfordring: Foreningen trænger til yngre medlemmer.
- Motto: Selvom man er gået ud i toppen kan der godt være liv i roden.

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk