Invitation til generalforsamling 2023

Kære medlemmer af Idrætssamvirket

Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune, indbyder herved repræsentanter for alle medlemsforeninger til vores ordinære generalforsamling, der afholdes:

Tirsdag den 18. april kl. 18.00 i Cafeteriet hos Kvissel-Ravnshøj IF Ravnshøjvej 155, 9900 Frederikshavn.

Program:

Kl. 18.00: Vi mødes ……… til spisning

Kl. 18.30:
Gæstetaler: Birgitte Nielsen – Direktør DGI Nordjylland.

Gæstetaler: Mads Pedersen, ansvarlig for børn og unge i DGI Nordjylland
Gæstetaler: Jesper Holt, DGI kontaktperson til Frederikshavn kommune.

Nye friske tal fra 2022. Hvordan går det i kommunen- er vi engageret ??

De unges trivsel og engagement i foreningslivet. Fokus på alderen under 18 år

 1. Unge Hvad motiveres de af? Hvordan engagerer vi dem? Og hvilke rammer skal vi tilbyde dem.
 2. Unge, trivsel og foreningsliv. Hvilken rolle spiller foreningslivet i forhold til unges mentale sundhed, og hvordan kan vi arbejde aktivt med at tiltrække senstartere genstartere. Den gode velkomst og ABC for mental sundhed er rammen.
 3. Indblik i tal og tendenser for unge i Et indblik i hvad vi skal være opmærksomme på ift. skabe attraktive og motiverende idrætsmiljøer. Vi bruger GO! som et konkret redskab til at sætte fokus på unges motivation.
 4. Workshop omkring emnet primo efterår 2023 ??

Kl. 19.15:     Generalforsamling iht. vedtægterne – dagsorden vedlagt

Under generalforsamlingen vil, de 3 hæderspriser blive uddelt:

 • Årets ildsjæl – indstillingsskema findes på hjemmesiden
 • Årets træner – indstillingsskema findes på hjemmesiden
 • Årets unge træner – indstillingsskema findes på hjemmesiden

Af hensyn til traktementet, beder vi om forhåndstilmelding med deltagernavn(e) og forening til formand Hasse R. Christensen, mobil nr. 60607500 eller på følgende

mail: info@idrætssamvirket.dk senest den 13. april

Vi glæder os til at se jer til en spændende aften i idrættens tegn.

Med venlig hilsen
Hasse R. Christensen Formand

Af hensyn til traktementet, beder vi om forhåndstilmelding med deltagernavn(e) og forening til formand Hasse R. Christensen, mobil nr. 60607500 eller på følgende mail: info@idrætssamvirket.dk senest den 13. april

Vi glæder os til at se jer til en spændende aften i idrættens tegn. Med venlig hilsen

Hasse R. Christensen Formand

Hæderspriser

I Idrætssamvirket hylder vi hvert år en eller flere af de ildsjæle, der har gjort noget særligt for idrætten i Frederikshavn kommune. Uddelingen sker på baggrund af indstillinger fra medlems foreningerne selv, og der uddeles i alt 3 priser.

 • Årets ildsjæl/leder m/k
  Prisen tildeles en ildsjæl- og eller leder, der har ydet et stort arbejde for sin klub over en længere årrække.
 • Årets træner m/k
  Prisen tildeles en træner, der har ydet en stor indsats for sin klub/forening og- eller for idrætten i Frederikshavn kommune over en længere periode.
 • Årets unge træner m/k
  Prisen “Årets unge træner m/k” tildeles en træner i Frederikshavn Kommune i kategorien 13 – 17 år. Vedkommende skal have ydet en stor indsats for sin klub/forening og eller idrætten i kommunen.

Prisen, som består af et diplom, overrækkes på Idrætssamvirkets årlige generalforsamling direkte til den udvalgte indstillede kandidat. Med prisen følger et beløb på kr. 3 x 1.500. – samt en buket blomster.

Priserne uddeles under afholdelsen af årets generalforsamling- på et ikke fastsat tidspunkt. Ved indstilling, benyt da venligst de dertil formålet indstillingsskemaer.

Det er suverænt Idrætssamvirkets bestyrelse– og eller ad hoc udvalg der udvælger prismodtagerne i de forskellige kategorier, ud fra de indstillede kandidater.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 17 januar 2023

Indstillingsskema kan hentes her

Webbureau ITTP