Generalforsamling

Kære medlemmer af Idrætssamvirket
Idrætssamvirket indbyder herved repræsentanter for alle medlemsforeninger til vores ordinære generalforsamling, der afholdes:

Mandag den 9. april kl. 18.30 i Arena Nord
Harald Nielsen Plads nr. 9, 9900 Frederikshavn

Program:
Kl. 18.30: Velkomst og spisning
Kl. 19.00: Lynge Jakobsen AaBs tidligere sportsdirektør - og spiller - fortæller om sine 17 fantastiske år i hans hjerteklub og hvad hans tid går med nu.
I dag er Lynge Jakobsen menigt bestyrelsesmedlem i AaB, men ikke længere væk end, at hans afløser Allan Gaarde altid kan ringe eller bede Lynge kigge forbi.
Men Lynge Jakobsen er meget andet end AaB. Han arbejder i dag også med de unge i boligområdet Aalborg Øst, hvor man engagerer børn og unge i foreningerne i området - og ikke kun fodbold. Erfaringer han gerne deler ud af og som sagtens kan bruges som inspiration for andre.
Vi husker alle Lynge Jakobsen fra TV, hvor han altid har været god for en lun og rammende bemærkning. Banen er kridtet op til en times spændende underholdende beretning om mange år i det nordjyske foreningsliv.
Kl. 19.55: Modtageren af årets idrætspris fra Idrætssamvirket afsløres.
Kl. 20.00: Generalforsamling iht. vedtægterne. Dagsorden vedlagt.
Af hensyn til traktementet skal vi bede om forhåndstilmelding til Tommy Thomsen:
Tlf. 4071 3687 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest torsdag den 4. april, hvis man ønsker at deltage i spisningen.
Vi glæder os til at se jer til en spændende aften i idrættens tegn.

Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
- Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden
- Valg af stemmetællere samt optælling af stemmeberettigede
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Fastlæggelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
- 250 kr. for foreninger med op til 300 medlemmer: 1 stemme, og 400 kr. for foreninger med flere end 300 medlemmer: 2 stemmer
5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Tommy Thomsen - villig til genvalg
Hans Jørn Rømer - villig til genvalg
Karina Gaihede - villig til genvalg
Bente E. Lund - villig til genvalg
På valg som suppleant er: Knud Hjørnholm

7. Valg af 2 interne revisorer samt 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Generalforsamlingen i 2017:
Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune holdt ordinær generalforsamling i Arena Nord, tirsdag, den 4. april. 2017. 30 repræsentanter fra medlemsforeningerne og politikere var mødt op.

Aftenen blev indledt med et indlæg fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Mogens Brag, der fortalte om udvalgets beslutninger om idrættens og fritidslivets fremtid. Han havde valgt en række aktuelle emner som, Kommunens strategiske udviklingsplan – ”Fra mursten til mennesker”, kortlægning og synliggørelse af hvor mange midler der tilføres de forskellige geografiske områder, status for haltilskudsmodel og harmonisering af hallejerne, nøgletal for fritidsområdet og facilitetspolitik. Hans indlæg gav en god dialog om hvordan foreningslivet ønskede emnerne ført ud i livet.
Hanne Rasmussen, modtog årets idrætspris for hendes mangeårige utrættelige engagement i Skagen Gymnastikforening 76.
På selve generalforsamlingen blev Asger Mortensen valgt som dirigent.
Formanden, Else Schaltz aflagde bestyrelsens beretning – se vedhæftede bilag.
Under debatten kom forsamlingen med forslag til en bedre dialog mellem Idrætssamvirket og medlemsforeningerne. Således blev det aftalt at næste ordinære møde afholdes hos FFI, hvor også andre interesserede for bliver inviteret.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren, Karina Gajhede, som blev godkendt. Resultatet blev et underskud på kr. 24.801,- det forholdsvis store underskud skyldes primært, at der i september blev afholdt fritidsmesse i Skagen, Frederikshavn og Sæby.
På valg var Else Schaltz, Hasse Christensen, Jytte Engsig der alle blev genvalgt. Lene Nielsen fra Kvissel-Ravnshøj I.F. blev nyvalgt. John Axelsen, ønskede ikke valg.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Tommy Thomsen som formand, Hans Jørn Rømer, næstformand, Karina Gajhede, kasserer og Jytte Engsig, sekretær. Herudover består bestyrelsen af, Else Schaltz, Bente Lund, Lene Nielsen og Hasse Christensen, samt Birgitte Mathiasen som tilforordnet fra FUF.

 

Hanne og Else 2017
 Overrækkelse af årets idrætspris:
Hanne Rasmussen, fra Skagen Gymnastikforening 76 og Else Schaltz, fra Idrætssamvirket under prisoverrækkelsen hædringen  af Hannes mangeårige indsat i klubben.Undertekst til billede af den nye bestyrelse for Idrætssamvirket:
Hans Jørn Rømer, Lene Nielsen, Else Schaltz, Tommy Thomsen, Jytte Engsig, Hasse Christensen, Karina Gaihede, Bente Lund og det afgående medlem, John Axelsen.

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte Cup logo

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk

Feed ikke fundet.