Andre møder

AMBASSADØRKORPS
De nu et år gamle talentsportsklasser vil gerne komme i tættere kontakt med idrætsforeningerne.
For at få udbredt kendskabet til Frederikshavn Kommunes Talentsportsklasser blandt foreningslivet, har en arbejdsgruppe udvalgt tyve ambassadører, der skal være med til at bygge bro mellem foreninger og Talentsportsklasserne.

Hasse Christensen, der er med i arbejdsgruppen bag oprettelsen af ambassadørkorpset oplyser, at han er yderst tilfreds med det er lykkedes at finde tyve markante trænere og ledere blandt vidt forskellige idrætsforeninger i Kommunen, der er klar til at bakke op om Talentsportsklasserne.

For at klæde ambassadørerne på til opgaven blev der afholdt et informations- og inspirationsmøde, mandag d. 1. oktober på Frydenstrand Skole, her gav skoleleder Per Nielsen og tovholder Lise Jørgensen en grundig præsentation at Talensportsklasserne, der skal skabe læring og dermed øget fremgang for den enkelte unge i både skole og sport.
Ligesom i sidste skoleår er der i år omkring 50 elever fordelt på 7., 8. og 9. klassetrin, der alle har base på Frydenstrand Skoleafdeling.

Sidste års Talentsportselever, der forlod 9. klasse, havde et flot karaktergennemsnit og klarede
sig væsentlig bedre end øvrige afgangsklasser.

Sportskoordinator Brian Pedersen Høj gennemgik målsætningerne med klasserne og pointerede, at det er vigtig at få formidlet ud til klubberne, at talentsportsklasserne lægger op til i et tæt samarbejde, at udvikle den unges talent, hvor vi forsøger at supplere hinanden for at gøre den unge bedre.

Det er planen, at ambassadørerne, der har deres daglige gang i klubberne, skal være med til at spotte talenterne og sammen med den unge, skole og forældre, være med til at indstille til en faglig og fysisk optagelsesprøve. Ansøgningsfristen for det kommende skoleår er den 1. november.
Der kan læses mere på Facebook ved at søge på Talentsportsklasserne Frederikshavn Kommune.

Talentsportsklassernes ambassadører:

Anne Vanggaard, SEIF Håndbold Anne Vanggaard

Bent Kristensen, FFI Fodbold

Casper Klingenberg, Bangbo Freja

Christian Nielsen, Skagen I.K. – fodbold

Claus Fonseca, FFI Håndbold

Gunnar Møller Nielsen, SIK80

Hans Jørgen Nørgaard og Heine Dam, Sæby Floorball Klub

Jan R. Jensen, VEB

Jesper Severinsen, Frederikshavn Skøjteforening

Jimmi Henner Hansen, Springteam Sæby

Jonas Risum, SEIF Tornados
Britt Reese, Frederikshavn Golfklub

Nicolaj Dorff og Michael Koch Sørensen, I.F. Skjold Sæby

Peter Noritaka, MTB Frederikshavn

Søren Frederiksen, Blackhawks

Arbejdsgruppen: Hasse R. Christensen, Dorthe Jensen, Per Nielsen, Lise Jørgensen, Brian Pedersen Høj, Jan Bjeldbak og Lotte Sønderby.

Webbureau ITTP