Foreningsundersøgelse

Fritidsundersøgelsesprojekt

FUF og IS gennemførte i 2013  en "fritidsfacilitetsundersøgelse" der skal klarlægge og beskrive hvilke lokaliteter foreningsliver ejer / lejer.
Undersøgelsen vil efterfølgende være et brugtbart redskab i arbejdet med at udnytte foreningslivets faciliteter bedst mulig.

Du kan læse mere om undersøgelsen, klik her

Resultatet af den store fritidsfacilitetsundersøgelse, Fritidsfacilitetsundersøgelsen er nu afsluttet.
FUF og IS er sammen med forvaltningen på Frederikshavn Kommune klar til sammen med de politiske partier at drøfte mulighederne for nye tiltag på fritidsfacilitetsområdet de kommende år.

Vi takker for de mange fine og brugbare svar som vi har modtaget.

225 foreninger ud af 238 mulige har responderet og 198 har svaret uddybende på hele spørgeskemaundersøgelsen.

Et fornemt resultat.

Der foreligger nu et særdeles brugbart materiale, som lægger op til en konstruktiv dialog på området.
Materialet opbevares fortroligt og vil ikke blive anvendt løsrevet fra sammenhængen svarene er givet i.
Primært skal svarene give tendenser på fritidsområdet, og skal bruges til dialogmøder i lokalområderne, når fremtiden skal debatteres.

De mange fine og detaljerede svar giver et resultat af meget høj kvalitet, og materialet vil være vigtigt i debatten om udvikling af fritidsaktiviteter og faciliteter i Frederikshavn Kommune fremover.
Flot med den gode response.

Udtræk af undersøgelsen med faciliteterne og brugerne præsenteret på et oversigtskort, med mulighed for at få overblik over facilitetstyper og ejerforhold. Endvidere vises befolkningsudviklingen i lokalområder og landsbyer, ligesom en befolkningsudviklingsprognose i alder og antal vist i skoledistrikter vil være tilgængelig.

Oversigtskort

Her findes en liste over deltagende foreninger samt oversigt over fordelingen af foreningstyper samt den generelle tilfredshed med Frederikshavn kommunes faciliteter.

Liste over deltagere

Her er alle svar og holdninger givet på de mange lukkede spørgsmål, hvor svarene er anonymiserede svar og holdninger.

Alle øvrige besvarelser på de mange åbne spørgsmål gemmes i udtræk i store regneark som vil blive anvendt når det ønskes svar på specifikke problemstillinger - dette materiale vil ikke være offentligt tilgængeligt.

Endelig vil det her være muligt at se og udfylde en test-version af spørgeskemaet.

Spørgeskema test

Evt. spørgsmål og kommentarer kan rettes til mail eller til Henrik Carlsen på tlf 9848 0548 eller 6169 0548

Breve til deltagende foreninger.

Orienteringsbrev til deltagende foreninger.

Status på undersøgelse

Baggrundsmateriale

Foreningshuse på Google Maps

Frederikshavn komunes befolkningprognose 2012-2022
Folketal 1. januar efter by og tid 2006-2012
Liste over fritidsfaciliteter i Frederikshavn Kommune

Avisomtale

Nordjyske 05.01.13

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk